Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1737 8a54 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viawordshurt wordshurt
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaverronique verronique
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou
4231 5149 500
Reposted fromnyaako nyaako viapouler pouler
0712 526c
Reposted frommeem meem viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viapannamaddie pannamaddie
5255 dab1 500
Reposted fromsnowlake snowlake viapannamaddie pannamaddie
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viapannamaddie pannamaddie
0238 f3bf
Reposted fromimyours imyours viapannamaddie pannamaddie
8846 0665
Reposted fromimyours imyours viapannamaddie pannamaddie
9742 9486
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viapannamaddie pannamaddie
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia viapasazerka pasazerka
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted frompasazerka pasazerka
8896 3850
!
Reposted fromredLentil redLentil vialenaholija lenaholija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl