Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5055 7539
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
tęsknię za czymś zwykłym i normalnym.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazupson zupson
6882 03cd 500
Reposted fromkostuchna kostuchna

Coraz gorzej z moją psychiką,więc przygotuj się na wiadomość o tym ,że mnie już tu nie ma.

Reposted fromkostuchna kostuchna
3915 887b
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
6521 d17f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastarryeyed starryeyed
7945 16f8 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaPicki91 Picki91
6618 d347
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viaRedPenny RedPenny
Tak to bywa z osobami cierpiącymi na ataki depresji. Nie jesteś w stanie ciągle się nimi przejmować. W końcu zaczynają cię drażnić.
— Harlan Coben ,,Jedyna szansa” (via bezciebienieistnieje)
-Te fajki cie zabiją - zwraca jej uwagę.
Ona rzuca mu obojętne spojrzenie.
-Tak! To część ich uroku.
— Stephen King - “Pan mercedes” (via ilifeishard)
Reposted fromkostuchna kostuchna
9204 b31c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajestemjeden jestemjeden
0160 49f2 500
Reposted fromwebomatic webomatic viajestemjeden jestemjeden
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viadontforgetme dontforgetme
9200 a1c3
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viapuszka puszka
Nie mam myśli samobójczych, mam takie plany.
— (via girl3821)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl